zmiany w nieruchomościach w 2017 roku

Chęć posiadania własnego lokum jest u wszystkich ludzi niezwykle silne. Taka tendencja utrzymuje się od lat i chyba nikogo nie dziwi fakt, że nic nie wydaje się sprawić, by się odwróciła. Jednak rynek nieruchomości, mimo stałej i trwałej tendencji wcale nie jest tak jednorodny, jak niektórzy mogliby sobie tego życzyć. Eksperci są zgodni co do jednej rzeczy: w 2017 roku rynek nieruchomości czekają zmiany. Zmiany, które w swojej istocie będą dość istotne, w dodatku wpłynąć mogą w pewnych aspektach dość negatywnie na dostępność zakupu własnego lokum.

Co konkretnie ulegnie zmianie?

Po pierwsze - od pewnego czasu zauważa się znaczący spadek cen nieruchomości, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Po niewielkim wzroście cen w roku 2015 - w roku kolejnym można już było obserwować kolejny spadek cen nieruchomości, choć może już nie tak spektakularny, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Tyle o przeszłości. Jak rysuje się przyszłość? Niestety, ale niezbyt różowo. Nie, zwłaszcza dla ludzi, którzy pragną zakupić własne mieszkanie, finansując je za pomocą kredytu hipotecznego. Bowiem zmieniła się rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego.

Począwszy od roku 2017 podniósł się o pięć procent próg wymaganego wkładu własnego. Do tej pory wynosił on piętnaście procent, po rekomendowanych zmianach wyniesie dwadzieścia procent. Proste działania matematyczne pozwalają stwierdzić, że wkład własny wynieść musi aż piątą część wartości mieszkania. Co przy ogólnych cenach nieruchomości sprawia, że człowiek do czynienia ma tutaj już z niebagatelną sumą pieniędzy. Dodatkowym utrudnieniem w otrzymaniu kredytu hipotecznego może być projektowana na rok 2017 ustawa, która zmienić ma zasady, na których funkcjonuje w Polsce zawód doradcy kredytowego. Dotychczas doradca kredytowy był osobą odpowiedzialną za znalezienie najlepszej oferty kredytu hipotecznego w oparciu o aktualne dane i potrzeby potencjalnego kredytobiorcy. To się nie zmieni. Zmieni się jednak coś innego.

Artykuł przygotowany przez

Konsorcjum Finansowe

Dotychczas też doradcy kredytowi opłacani byli przez konkretne banki, którym, przez swój zawód, bezpośrednio dostarczali klientów, którzy zainteresowani byli kredytem hipotecznym. Jeżeli projektowana ustawa wejdzie w życie - opłacać pracę doradcy kredytowego będzie nie bank, a bezpośrednio dany klient, który zlecił przeprowadzenie analizy kredytowej rynku bankowego. To może niekorzystnie wpłynąć na dostępność doradztwa kredytowego w Polsce. A to z kolei może przełożyć się pośrednio na dostępność kredytów hipotecznych.

To nie są jedyne zmiany, które czekają rynek nieruchomości w roku 2017. Wystarczy jeszcze wspomnieć na przykład o kończącym się już powoli programie Mieszkanie dla Młodych. Programie, który cieszy się tak wielką popularnością, że wnioski na rok 2017 przestały być przyjmowane już w lipcu zeszłego roku. I chociaż od stycznia bieżącego roku przyjmowanie wniosków zostało odwieszone - eksperci prognozują, że limity wyczerpią się jeszcze w styczniu i w kolejnych miesiącach będzie można korzystać jedynie z limitów przyznanych na rok 2018.

No Comments Yet.

Leave a comment